BEZOEK ONS OOK OP facebook-icon
Winkelmandje: 0 item(s)             
Algemene Voorwaarden en Privacy verklaring

Onder deze  algemene voorwaarden vindt u onze Privacyverklaring

Bestellingen
- Minimum orderbedrag € 10,00
- Als u voor € 80,00 of meer bestelt, (ecl. btw) betalen wij uw verzendkosten
- Na ontvangst van betaling worden de goederen verzonden
- Om teleurstellingen te voorkomen, verzenden wij geen keramiek
- U kunt uw bestelling (na telefonische afspraak) ook bij ons komen ophalen

Annuleren
Als -om wat voor reden dan ook- een feestje / activiteit niet door kan gaan, kunt u tot 21 dagen ervoor gratis annuleren. Hierna zijn wij helaas genoodzaakt 50% van de basiskosten in rekening te brengen.
Annuleert u
vanaf 7 dagen voor het feestje (bijv door ziekte van de jarige), en maakt u geen
nieuwe reservering, bent u ons het gehele basisbedrag verschuldigd. In geval van een feestje dat verzet wordt, dient u het basisbedrag vooruit te betalen.

Opdrachten
Indien u ons inschakelt voor een (groeps)opdracht, dient na reservering het gehele bedrag uiterlijk
2 weken van tevoren
te zijn betaald. We bedoelen hier opdrachten waar offertes voor gemaakt
zijn, voor groepen op lokatie. 

Aansprakelijkheid
Acrylverf en andere materialen waar mee gewerkt wordt kunnen vlekken veroorzaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor vlekken in kleding, gemaakt  tijdens een feestje. Het is verstandig niet in nieuwe kleding te komen als je gaat verven of bakken.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor het kwijtraken van persoonlijke bezittingen.


Privacyverklaring Diedel Dumpie 

Diedel Dumpie, gevestigd aan de Paulus Potterstraat 38, 3362XL Sliedrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:   
Diedel Dumpie       
Paulus Potterstraat 38
3362XL Sliedrecht
+31618435777

W. Steijl is de Functionaris Gegevensbescherming van Diedel Dumpie.
Zij is te bereiken via diedeldumpie@live.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Diedel Dumpie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Diedel Dumpie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten                                     

Geautomatiseerde besluitvorming
Diedel Dumpie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Diedel Dumpie) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Diedel Dumpie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u de overeenkomst met Diedel Dumpie opzegt, vernietigen wij uw gegevens, tenzij u zelf heeft aangegeven mogelijk terug te keren als klant.

Delen van persoonsgegevens met derden
Diedel Dumpie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Diedel Dumpie gebruikt de volgende cookie(s) of vergelijkbare technieken:
- Functionele cookies
- Cookie geplaatst door en voor Google Maps
U kunt cookies expliciet weigeren als u onze website bezoekt. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Diedel Dumpie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar diedeldumpie@live.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Diedel Dumpie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Diedel Dumpie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via diedeldumpie@live.nl.